Här kan du se dina förutsättningar för vindkraft.

Klicka på bilden för större bild


Områdes kartor

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15


 

http://www.energimyndigheten.se/web/stemex01swe.nsf/ebb380ecedee7d1bc12570a4002d686d/05cec0c7711739a1c1257299003d2b01/F_ART_RT00/0.84!OpenElement&FieldElemFormat=jpg

Vinden på land

Vindhastighet
(m/s)

I ord

Vindens verkningar

0-0,2

Lugnt

Inga; rök stiger nästan rätt upp.

0,3-1,5

Svag vind

Knappt märkbara; vindens riktning visas av skorstensrök.

1,6-3,3

"

Blad rörs; vindfana visar vindens riktning.

3,4-5,4

Måttlig vind

Blad och tunna kvistar sätts i rörelse.

5,5-7,9

"

Kvistar och tunna grenar rör sig hela tiden; damm och lös snö virvlar upp.

8,0-10,7

Frisk vind

Mindre lövträd börjar svaja; grenar rör sig; vågor med kammar på större sjöar.

10,8-13,8

"

Stora trädgrenar rör sig.

13,9-17,1

Hård vind

Hela träd svajar; man går inte obehindrat mot vinden.

17,2-20,7

"

Kvistar bryts från träden; besvärligt att gå i det fria.

20,8-24,4

"

Mindre skador på hus; takpannor blåser ner .

24,5-28,4

Storm

Träd rycks upp med roten; betydande skador på hus.

28,5-32,6

Svår storm

Stora skador.

>32,6

Orkan

Mycket stora skador.

Vinden till sjöss

Vindhastighet (m/s)

I ord

Vindens verkningar

<0,3

Stiltje

Spegelblank sjö.

0,3-1,5

Bris

Små krusningar på vattenytan.

1,6-3,3

"

Korta men utpräglade småvågor som inte bryts.

3,4-5,4

"

Vågkammarna börjar skummas.

5,5-7,9

"

Längre vågor; flerstädes vita skumkammar.

8,0-10,7

" Vågorna mer utpräglade och långa; överallt vita skumkammar.

10,8-13,8

" Höga vågor börjar bildas; skumkammarna breder ut sig över större ytor.

13,9-17,1

Kuling

Sjön tornar upp sig och bryter; skummet ordnar sig i strimmor i vindens riktning.

17,2-20,7

" Vågbergens längd och höjd betydande; skummet lägger sig i tätare strimmor.

20,8-24,4

" "

24,5-28,4

Storm

Höga vågberg med långa brottsjöar; havsytan verkar i stort sett vit av skum.

28,5-32,6

"

Fartyg i sikte försvinner bakom vågbergen; havsytan i sin helhet täckt av vitt skum, som uppfyller luften.

>32,6

Orkan

 

Vinden på kalfjället

Vindhastighet
(m/s)

I ord

Vindens verkningar

0-0,2

Lugnt

Vinden känns inte; snöflingor dalar rakt ned.

0,3-1,5

Svag vind

Vinden knappt märkbar; snöflingor faller snett med vinden .

1,6-3,3

"

Vinden märks väl; snöflingor faller mer horisontellt än vertikalt.

3,4-5,4

Måttlig vind

Vinden känns tydligt och besvärar i kallt väder; fallande snö tycks röra sig fortare horisontellt än vertikalt.

5,5-7,9

"

Vinden känns obehaglig i kallt väder; lös snö virvlas upp; lågt lätt snödrev.

8,0-10,7

Frisk vind

Det börjar bli jobbigt att gå mot vinden; snödrev piskar mot ansiktet; i allmänhet lågt snödrev men tidvis mer än manshögt.

10,8-13,8

"

Mycket jobbigt att ta sig fram mot vinden; manshögt snödrev vid lössnö; de flesta bör avstå från turer på kalfjället.

13,9-17,1

Hård vind

Allt besvärligare att orientera sig; de flesta upplever nu vinden som "storm"; högt tätt snödrev med sikt ned till ett par hundra meter; svårt hålla ihop en grupp.

17,2-20,7

"

Omöjligt att orientera sig; svårt att följa rösade leder; besvärligt att gå på skidorna; svårt att använda stavarna; mycket dålig sikt.

20,8-24,4

"

Vind och snödrev gör det omöjligt att ta sig fram på skidor över fjället; mycket besvärligt även i medvind; sikten obefintlig.

24,5-28,4

Storm

Obefintlig sikt; mycket besvärligt att hålla sig upprätt; även utan snödrev så svårt att enda räddningen är att komma inomhus eller under snöytan.

28,5-32,6

Svår storm

Vid denna och högre vindstyrka finns risk att man inte undkommer med livet; utrustning och människor förs bort av stormen.

>32,6

Orkan

"

Tabellerna är hämtade från  SMHI  

start