gårdsverksmåskalig vindkaftsmåskaliga vindkraftverkSvenska vindkraftverkGårdsvindvillavindlitet vindkraftverkHannevind störst på småskalig vindkraftsmåskalig vindkaft

vindkraft

vindkraft små vindkraftverk gårdsverk


SE +46 (0)70 520 23 96

UK +44 (0)7725 557746
sven-ake@hannevind.com
My status
Senast uppdaterad 2014-01-16
Effekt kurvorSenaste nyttBilderKontaktÅterförsäljareDistributors
Produktion nuProdukterVind kartorVind mätningarSäkringar mmBeräkningar mm


 vindkraftverk 

Hannevind Vindkraft tillverkar och säljer små vindkraftverk, gårdsverk
till lantgården, företaget eller villan.
El produktionen från dessa småskaliga vindkraftverk är, från 8-10 000 kWh/år för det minsta verket, och 60-100 000 kWh/år för det största verket.

Hannevinds vindkraftverk har en modern snygg design, det avancerade styrsystemet ser till
att alla de krav på funktion och säkerhet som krävs för små vindkraftverk uppfylls till 100%
enligt standarden EN 61400-2

Hannevinds vindkraftverk, master och tillbehör är tillverkade, testade och monterade i Sverige
enligt nedanstående standarder.
Verken är CE-märkta och uppfyller kraven enligt AMP för anslutning till elnätet.

Våra vindkraftverk levererar 3 Fas 400V 50Hz, vilket medför att inga omvandlare, inverterare eller batterier behövs, detta i sin tur ger en mycket hög verkningsgrad och driftsäkerhet.
Den första prototypen till Hannevinds vindkraftverk monterades redan sommaren år 2000 och fungerade utan några större problem under de nästan åtta år testerna pågick, de mätvärden och effektkurvor vi då fick fram ligger till grund för dagens vindkraftverk.
Säkerheten har alltid högsta prioritet under tillverkningen av våra vindkraftverk och master.
För att inte orsaka person eller egendomsskada stoppas alltid våra verk automatiskt vid storm eller andra onormala driftförhållanden.

 


SS-EN 61400-2
IEC-61400-11
IEC-61400-12-1
ce märkta vindkraftverk

IEC TS 61400-23
SS-EN 50308
SS-ISO 2394

Sökmotorkonsult
Besökare totalt
Besökare just nu

Copyright © 2013 by Hannevind. All rights reserved.
Företaget är registrerat för F-skatt
Revised: torsdag 16 januari 2014 12:40:09
Vi förbehåller oss rätten till ändringar utan föregående avisering

 

småskalig vindkaft